IR Converter Cable

Post date: Dec 10, 2012 11:27:02 PM

Met de IR Converter Cable kan een elektronische meter via de IR poort (cf iec 1107/en 61107) worden uitgelezen. Deze IR Converter Cable is volledig 'plug&play' geprogrammeerd voor uitlezing van de IR poort van uw (tussen) meter en getest op correcte werking. De IR lees/schrijfkop blijft dmv een ingebouwde ringmagneet op de daarvoor bestemde positie op de meter 'plakken'.

Voor het uitlezen van een elektronische meter is een specifiek script noodzakelijk. Zo'n script (in Python3 en te integreren met de P1 Dalogger) is reeds beschikbaar (via downloads) voor de Multical 401 warmtemeter van Kamstrup. Voor meer informatie zie de webshop