Generieke IEC62056/IEC1107 IR Datalogger

Post date: Dec 18, 2012 10:40:14 PM

Veel elektronische meters beschikken over een infrarood uitleespoort cf. IEC62056/IEC1107. De output van die poort is echter maar deels gestandaardiseerd.

Ten behoeve van het reverse engineeren van de output van een elektronische meter met IR uitlezing is de "IEC62056 IR Datalogger TEST" beschikbaar onder downloads.

Met behulp van de output van "IEC62056 IR Datalogger TEST" kan op verzoek een meter-specifieke datalogger voor dergelijke meters worden gerealiseerd (op dit moment is een Kamstrup Multical M401 versie beschikbaar onder downloads).

Een IEC62056 IR datalogger kan een aanvulling zijn op de P1 poort. de P1 poort levert bijvoorbeeld slechts uurwaarden van het Gas verbruik. Met IR uitlezing van de Gasmeter zelf is een hogere meetdichtheid te realiseren. Ook is een IEC62056 IR datalogger een alternatief voor een slimme meter, in principe kan iedere meter (Elektra, Gas, Warmte) die is voorzien van een IR communicatiepoort worden uitgelezen.

Let op: Niet iedere IR communicatiepoort is ook actief. Er zijn netbeheerders/meter leveranciers die uitlezing van de meter via de IR poort hebben gedeactiveerd.

Om de "IEC62056 IR Datalogger TEST" (of iedere andere IEC62056/IEC1107 IR datalogger) te kunnen gebruiken is een IR Converter Cable (zie webshop) noodzakelijk.