Introductie

Binnenkort heeft iedereen in Nederland een zogenaamde 'slimme' energiemeter: De Smart Meter. Ook in België worden Smart meters uitgerold. Met een Smart Meter is uw energieleverancier in staat om ten alle tijde correcte meterstanden te verkrijgen voor bijvoorbeeld een verhuis- of jaarnota. Maar met een Smart Meter kunt u ook zelf meer inzicht krijgen in uw energieverbruik. SmartMeterDashboard.nl maakt dit mogelijk zonder dat u afhankelijk wordt van een derde partij.

Een Smart Meter (volgens de Nederlandse NTA8130 standaard) beschikt namelijk over een lokale (zogenaamde P1) data-poort meetgegevens afgeeft van niet alleen de elektriciteitsmeter, maar ook van alle andere aangesloten meters (Gas, Warmte, Koude, Water). Door een P1 kabel aan te sluiten op de slimme meter kan heel eenvoudig de data worden uitgelezen. 

Door gebruik te maken van deze meetdata  kunt u een zeer gedetailleerd beeld van uw energieverbruik krijgen. De hard- en software van SmartMeterDashboard.nl stelt u in staat dit zelf tegen geringe kosten te realiseren.

Veilig
In de media is geregeld wat te doen om de veiligheid van de gegevens bij gebruik van een Smart Meter. Wie inzicht heeft in uw meetgegevens, heeft immers inzicht in het gedrag van de gebruiker(s). Bij de oplossingen van SmartMeterDashboard.nl blijven de gegevens uit de Smart Meter alleen lokaal beschikbaar. Niemand, ook SmartmeterDashboard.nl niet, heeft wat te maken met uw meetdata. Een geruststellende gedachte. Natuurlijk kunt u, als u dat wil, grafieken etc op basis van uw meetdata wel zichtbaar maken vanaf het internet zodat u bijvoorbeeld op vakantie met uw smartphone toch een oogje in het zeil kunt houden.

Accuraat
De oplossingen van SmartMeterdashboard.nl zijn in staat om tot op de maximale nauwkeurigheid van 10 seconden uw elektriciteitsgebruik te monitoren. Of u zo ver wil gaan is aan u. Bovendien kunt u de meetgegevens uit de Smart Meter combineren met meetgegevens van bijvoorbeeld PV zonnepanelen. Op die manier kunt u een echt accuraat inzicht in Consumptie, Productie, Levering en Teruglevering van elektriciteit krijgen. 

Compleet
Hetzelfde inzicht als voor elektriciteit krijgt u voor alle op de Smart Meter aangesloten andere meters (veelal de gas meter). Maar het is ook mogelijk om digitale meters die niet op de Smart Meter zijn aangesloten te monitoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor verschillende warmtemeters die worden gebruikt bij blok/wijk/stadsverwarming.

Voordelig
Heeft u een Smart Meter? Dan kunt u met een van de beschikbare P1 Converters , de bijbehorende P1 datalogger en een eenvoudige computer (Windows of Linux) starten met meten. Om de meetgegevens inzichtelijk in grafieken te krijgen kunt u gebruikmaken van uw favoriete spreadsheet of van de demo webpages. En het mooie is, u betaalt alleen voor de aanschaf van de P1 Converter. De software kost u helemaal niets extra.

Nog geen Smart Meter?
Neem contact op met uw regionale netbeheerder en vraag om een 'prioriteitsplaatsing slimme meter'. Enexis , Liander , Stedin , Cogas , Rendo , Endinet en Delta hebben hier een online formulier voor. Aan een prioriteitsplaatsing zijn kosten verbonden, voor een slimme Gas en Elektriciteitsmeter samen bedragen die rond de 70 euro excl BTW. Overigens leidt het plaatsen van zonnepanelen (PV) vaak tot het plaatsen van een Smart Meter op initiatief van de netbeheerder (daar zijn dan vaak geen kosten aan verbonden). De gezamenlijke netbeheerders hebben de verschillende Smart Meters overzichtelijk bij elkaar gezet op www.slimme-meter.info . 

In België worden Smart Meters tot aan 2015 op beperkte schaal uitgerold door onder andere netbeheerders Infrax en Eandis. De door Infrax geplaatste meters conformeren zich aan de Nederlandse DSMR4 en zijn dus ook uit te lezen met de P1 Converters van SmartMeterDashboard.nl. Neem voor meer informatie over plaatsing en de P1-poort mogelijkheden van een Smart Meter in België contact op met uw netbeheerder.

De ontwikkeling van de SmartMeterDashboard.nl hard- en software en de dagelijkse support van enthousiaste (nieuwe) gebruikers van het Smart Meter Dashboard vergt een flinke inspanning. Als u tevreden bent over:
  • uw eigen Smart Meter Dashboard op basis van de informatie en software van deze website of
  • de ondersteuning die u heeft gekregen bij het realiseren van uw eigen Smart Meter Dashboard via deze website,
dan kunt u de ontwikkeling en de support steunen door een vrijwillige en zeer gewaardeerde donatie via PayPal en een share via Twitter.De demonstratie omgeving van het  Smart Meter Dashboard geeft een (permanent in ontwikkeling zijnde en ook niet altijd beschikbare) indruk van wat er mogelijk is op basis van de informatie uit de Smart Meter.
                                                            
 
Live-dials

Hierboven wordt de actuele, momentane, productie, consumptie en de uitwisseling met het net (in Watt) getoond. De data is voor de net-uitwisseling is gemeten met de slimme meter, via de P1 Converter Cable en de productie data is gemeten door uitlezing van de inverter (optioneel via een tussenmeter en de S0-PCM module). Consumptie is resultaat van de berekening Uitwisseling net + Productie

live-timeline

Hierboven worden productie en consumptie (beiden in Watt) "live" in de tijd gezet.
 

Hierboven wordt een (rondlopend) 24-uurs profiel van de elektriciteits levering en teruglevering (onderscheid tussen hoog/laag tarief) zoals gemeten op de aansluiting door de slimme meter weergegeven. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de P1 Converter Cable en de P1 Datalogger.
 

Hierboven wordt voor ieder door de slimme meter uitgelezen register de meterstand weergegeven. De eerste twee regsiters betreffen altijd electra (levering resp. teruglevering), de vulling van de overige 4 registers is afhankelijk van de meter configuratie. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de P1 Converter Cable en de P1 Datalogger.
 

Hierboven wordt de door een Kamstrup M401 warmtemeter geregistreerde verbruik (in Gj energie en m3 flow) weergegeven. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de IR Converter Cable en de M401 Datalogger.


 
 
 Nieuw onderdeel van het Smart Meter Dashboard is verbruiks (of productie!) meting op basis van S0 pulslogging. De tabel hierboven geeft de (10 sec interval) gelogde verbruiksgegevens van een DIN-Rail tussenmeter met een 1000 puls/kWh S0 contact aangesloten op ingang 1 van de S0 Pulse Counter Cable weer. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de S0 Pulse Counter Cable en de S0 Datalogger.En zo ziet het verbruiksprofiel van een 30 graden was van een LG wasmachine eruit. Op basis van S0 Puls logging. Op deze wijze kan het profiel van iedere verbruiks/productie (zonnepanelen!) groep in de meterkast inzictelijk worden gemaakt. De hiervoor benodigde data is uitgelezen mbv de S0 Pulse Counter Cable en de S0 Datalogger.


De software achter het Smart Meter Dashboard is ontwikkeld om met behulp van vrij verkrijgbare componenten, tegen lage kosten een adequaat inzicht te krijgen in het energieverbruik. Op de specifiek voor het Smart Meter Dashboard ontwikkelde programmacode rust een uitdrukkelijk copyright.Privacy & Cookies: Privacybeleid