Order Succesvol / Order Successful

Hartelijk dank voor uw betaling. 

Uw transactie is voltooid en u ontvangt per e-mail een ontvangstbewijs. 

Als u de details van deze transactie wilt weergeven, logt u in op uw rekening op www.paypal.com.

===============

Thank you for your payment.

Your transaction is completed an you will a receipt via e-mail.

If you want to check the details of this transaction, please log in into your account at  www.paypal.com.